Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Boom - provinciaal recreatiecentrum De Schorre - parking Kapelstraat

De opdracht omvat de heraanleg en uitbreiding van de bezoekersparking aan dienstingang 1 van Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, t.h.v. Kapelstraat, 2850 Boom.

Publicatiedatum
12-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Postadres
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Gerd Cryns

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
In plaats van
De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in werkdagen.
De opdrachtdocumenten kunnen gratis gedownload worden via e-notification.
De offerte moet ingediend worden via e-tendering.
De ingevulde samenvattende opmeting dient tevens in Excel-formaat toegevoegd te worden.
Te lezen
De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in werkdagen.
De opdrachtdocumenten kunnen gratis gedownload worden via e-notification.
De offerte moet ingediend worden via e-tendering.
De ingevulde samenvattende opmeting dient tevens in Excel-formaat toegevoegd te worden.
Tijdstip van opening van offertes is verplaatst naar 17 januari 2017 te 14.00 u.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
09-01-2017 15:00
Te lezen
16-01-2017 14:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
10-01-2017 15:00
Te lezen
17-01-2017 14:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
10-01-2017 15:00
Te lezen
17-01-2017 14:00