bpost
Erkenningsregeling – nutssectoren

Kwalificatiesysteem HVAC werken

Oproep tot kandidaten voor kwalificatiesyteem HVAC werken

Datum van verzending van deze aankondiging
27-07-2018
Publicatiedatum
27-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
bpost
Postadres
Muntcenter
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Verschelden
Telefoon
+32 22765529
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.bpost.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316029