Stad Lommel
Aankondiging van een gegunde opdracht

Bestrijkingswerken 2017-2018

Bestrijkingswerken 2017-2018

Publicatiedatum
19-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Lommel
Postadres
Hertog Janplein 1, 3920 Lommel, BE
Contactpunt(en)
De heer Mario Geuens

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

478318.10 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
GRIZACO nv
Postadres
-
Titel
Bestrijkingswerken 2017-2018
Waarde
478318.10 EUR