Infrabel - Area Center
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Tractie onderstation L Theodoorstraat te Jette : Plaatsen van brandwerende plafonds

- het plaatsen van een verzinkte staalstructuur;
- het plaatsen van brandwerendplafond

Publicatiedatum
01-10-2015
Deadline
10-11-2015 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Area Center
Postadres
Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Gregoire Pierre-Yves Olivier

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

een geldig fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten
(afgeleverd door FOD Financiën)
• Het attest van de R.S.Z.( ) waarvan sprake in artikel 67 § 1 en § 2 van het KB van 16.07.2012;

Vakbekwaamheid

Klasse: 1 of hogere, Categorie: D