Aquafin NV - Directie Asset Management
Proces-verbaal van opening van de offertes

Project 20.723/2 (0887-0398) - RWZI Voeren, elektro-mechanische werken

Publicatiedatum
22-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

1. Overzicht

Referentienummer

AQFINFRA-20723/2-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
4
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

CT-plus B.V.

Deckx Elektro Mechanica NV

RONOH

Smet GWT Europe

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Bart Van Eygen
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286610
Datum van aanmaak
28/09/2017 10:32:46

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
CT-plus B.V.
KBO-nummer
0676487106
Postadres
De Scheper 301
Postcode
5688 HP
Plaats
OIRSCHOT
Land
NL
Telefoon
+31 499570100
Fax
-
Hoofdadres
www.ct-plus.nl
Prijs
1259000
Documenten
CT-Plus - 1 - 431028_20.723 - lot 2 Inschrijvingsbiljet.pdf, CT-Plus - 2 - Bijlage TWB - Meetstaat TWB lot 2.pdf, CT-Plus - 2 - Bijlage TWB - Meetstaat TWB lot 2.xlsm, CT-Plus - 4 - 17087-001-RP_VGM Plan Rev.00 CONCEPT.pdf, CT-Plus - 5 - Verklaring minimumlonen.pdf, CT-Plus - 7 - Certificaat ISO 9001 CT Plus.pdf, CT-Plus - 7 - Certificaat VCA2 CT Plus.pdf, CT-Plus - 7 - Gedragsverklaringen R0950724 tm R0950726.pdf, CT-Plus - 7 - KvK CT-Plus 18-10-2017.pdf, CT-Plus - 7 - KvK uittreksel FVC Holding 19-07-2017.pdf, CT-Plus - 7 - verklaring betalingsgedrag 07-2017.pdf, CT-Plus - 8 - 17087-004-BD_extra controle digitale handtekening CT-Plus BV - lot 2.pdf, CT-Plus - 6 - 17087-002-BD_terechtwijzend bericht lot 2.pdf, CT-Plus - 8 - 17087-004-BD_extra controle digitale handtekening CT-Plus BV - lot 2.pdf, CT-Plus - 6 - 17087-002-BD_terechtwijzend bericht lot 2.pdf, CT-Plus - 1 - 431028_20.723 - lot 2 Inschrijvingsbiljet.pdf, CT-Plus - 2 - Bijlage TWB - Meetstaat TWB lot 2.pdf, CT-Plus - 2 - Bijlage TWB - Meetstaat TWB lot 2.xlsm, CT-Plus - 4 - 17087-001-RP_VGM Plan Rev.00 CONCEPT.pdf, CT-Plus - 5 - Verklaring minimumlonen.pdf, CT-Plus - 6 - 17087-002-BD_terechtwijzend bericht lot 2.pdf, CT-Plus - 7 - Certificaat ISO 9001 CT Plus.pdf, CT-Plus - 7 - Certificaat VCA2 CT Plus.pdf, CT-Plus - 7 - Gedragsverklaringen R0950724 tm R0950726.pdf, CT-Plus - 7 - KvK CT-Plus 18-10-2017.pdf, CT-Plus - 7 - KvK uittreksel FVC Holding 19-07-2017.pdf, CT-Plus - 7 - verklaring betalingsgedrag 07-2017.pdf, CT-Plus - 8 - 17087-004-BD_extra controle digitale handtekening CT-Plus BV - lot 2.pdf, CT-Plus - 8 - 17087-004-BD_extra controle digitale handtekening CT-Plus BV - lot 2.pdf, CT-Plus - 1 - 431028_20.723 - lot 2 Inschrijvingsbiljet.pdf, CT-Plus - 2 - Bijlage TWB - Meetstaat TWB lot 2.pdf, CT-Plus - 2 - Bijlage TWB - Meetstaat TWB lot 2.xlsm, CT-Plus - 4 - 17087-001-RP_VGM Plan Rev.00 CONCEPT.pdf, CT-Plus - 5 - Verklaring minimumlonen.pdf, CT-Plus - 6 - 17087-002-BD_terechtwijzend bericht lot 2.pdf, CT-Plus - 7 - Certificaat ISO 9001 CT Plus.pdf, CT-Plus - 7 - Certificaat VCA2 CT Plus.pdf, CT-Plus - 7 - Gedragsverklaringen R0950724 tm R0950726.pdf, CT-Plus - 7 - KvK CT-Plus 18-10-2017.pdf, CT-Plus - 7 - KvK uittreksel FVC Holding 19-07-2017.pdf, CT-Plus - 7 - verklaring betalingsgedrag 07-2017.pdf, CT-Plus - 8 - 17087-004-BD_extra controle digitale handtekening CT-Plus BV - lot 2.pdf
Algemene opmerkingen
Geen getekende indieningsrapporten gevonden.

Offerte 2

Naam van de onderneming
Deckx Elektro Mechanica NV
KBO-nummer
0427.877.490
Postadres
Goormansdijk 64
Postcode
2480
Plaats
Dessel
Land
BE
Telefoon
+32 14387670
Fax
+32 14387669
Hoofdadres
-
Prijs
887506,14
Aantal documenten
9
Documenten
001-Deckx EM-DEEL 1-Inschrijvingsbiljet.pdf, 002-Deckx EM-DEEL 2-Meetstaat Excel.xlsx, 002-Deckx EM-DEEL 2-Meetstaat PDF.pdf, 003-Deckx EM-DEEL 3-Bewijzen volmacht.pdf, 004-Deckx EM-DEEL 4-Veiligheids- en gezondheidsplan.pdf, 005-Deckx EM-DEEL5-Verklaring minimumlonen.pdf, 006-Deckx EM-DEEL6-Terechtwijzende berichten.pdf, 007- Deckx EM-DEEL7-Documenten kwalitatieve selectie.pdf, 008- Deckx EM-DEEL8-Andere documenten.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
RONOH
KBO-nummer
0441.968.325
Postadres
Hoge Buizen 47A
Postcode
-
Plaats
-
Land
BE
Telefoon
+32 24602288
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
793804,41
Aantal documenten
9
Documenten
bijlage 4 VGM-Plan Ronoh.pdf, Bijlage 5 - verklaring minimumlonen.pdf, bijlage 6--documenten bevoegdheidsverklaring.pdf, bijlage 7-attest VCA.pdf, bijlage7-attest erkenning.pdf, Nota.pdf, 431028_20.723 - lot 2 Inschrijvingsbiljet.pdf, 431029_20.723 - lot 2 Meetstaat.pdf, 431029_20.723 - lot 2 Meetstaat.xlsm
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
Smet GWT Europe
KBO-nummer
0677.985.755
Postadres
Kastelsedijk 64
Postcode
2480
Plaats
Dessel
Land
BE
Telefoon
+32 14389696
Fax
+32 14389650
Hoofdadres
www.smetgroup.be
Prijs
934682,64
Aantal documenten
8
Documenten
1_Inschrijvingsbiljet.pdf, 2_Meetstaat.pdf, 3_Volmachten.pdf, 4_Veiligheids-en gezondheidsplan inschrijver.pdf, 5_Verklaring minimumlonen.pdf, 6_Terechtwijzende nota.pdf, 7_Documenten die vereist zijn voor kwalitatieve selectie.pdf, 8_Andere documenten.pdf
Algemene opmerkingen
-