Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst Buitenwerken ETCS L1 & L2

De opdracht inhoudt in hoofdzaak volgende buitenwerken:

 Plaatsen van kabelsleuven;

 Het aanleggen van kabels

 Het plaatsen van bakens en aansluiten (+/- 2500);

 Het plaatsen van kasten;

 en ten slotte de demontage van de krokodillen.

Deze werken zullen uitgevoerd worden op een aantal lijnen over het gans Belgie.


Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
30-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
45234115 - Werkzaamheden voor spoorseinen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
ppcell@tucrail.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
JACOPS N.V.