Stad Leuven
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Renovatie Atletiekpiste in het Boudewijnstadion te Kessel-lo - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Voorwerp van deze werken: Renovatie Atletiekpiste in het Boudewijnstadion te Kessel-lo.

Publicatiedatum
12-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45236114 - Verharding voor atletiekbaan
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Leuven
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
De heer Julien Puissant

Overige nadere inlichtingen

De aanvullingen op het lastenboek van 12 december 2016 werden gestuurd naar alle aanvragers van het lastenboek. Deze aanvullingen hebben betrekking op:
- gebruikte eenheid in meetstaat voor artikel 17 en 18
- paaltjes borstwering rond atletiekpiste
- te volgen traject type 'hereas'hekken.
Deze aanvullingen maken deel uit van het lastenboek; de inschrijvers moeten bij de opmaak van hun offerte hiermee rekening houden.
Deze aanvullingen zijn eveneens verkrijgbaar via een email naar: [email protected] en via de link in de oorspronkelijke aankondiging.
OPGELET: er is geen plaatsbezoek mogelijk van 23/12/2016 tot en met 03/01/2017.