Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Bouw bibliotheek - kenniscentrum Denderstraat-Geraardsbergen: gesloten ruwbouw

Het opdrachtgevende bestuur heeft beslist het geheel der bouwwerken ter realisatie van dit project door over te gaan tot toewijzing van al deze werken in afzonderlijke percelen.
Deze opdracht omvat perceel 1 met name de ruwbouwwerken:
- Voorafgaande werkzaamheden
- Sloop- en afbraakwerken
- Grondwerken en bijzonder funderingen
- Werken aan ruwbouw (bovenbouw) de primaire elementen van de ruwbouw (metsel- en betonwerken, binnen- en buitenwanden, betonnen draagvloeren)
- Daktimmerwerken
- Afvalwaterbehandeling buiten het gebouw
- Dakwerken en dakwaterafvoer
- Buitenschrijnwerk en buitenbeglazing

Publicatiedatum
20-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45223220 - Ruwbouw
45212330 - Bouwen van bibliotheek
45212331 - Bouwen van mediatheek
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Geraardsbergen
Postadres
Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen, BE

Overige nadere inlichtingen

Er werd een toelichting mbt bronbemaling toegevoegd aan het dossier.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1857 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!