Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Ontwerpen en bouwen van één hydrografisch peilvaartuig voor de Noordzee en het Scheldegebied

Ontwerpen en bouwen van één
hydrografisch peilvaartuig voor
de Noordzee en het Scheldegebied

Publicatiedatum
30-08-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34513550 - Onderzoeksvaartuigen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DAB Vloot
Postadres
Sir Winston Churchillkaai 2, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
Leeuwerck Piet
Ter attentie van
Leeuwerck Piet

Overige nadere inlichtingen

Bezoeken worden georganiseerd tot en met 30 september 2016.
wordt vervangen door :
Bezoeken worden georganiseerd tot en met 7 oktober 2016.