Aquafin NV - Directie Asset Management
Aankondiging van een opdracht

A0123016 & V0123002 - Landegem/Nevele, Aanpassen constructie Fijnrooster, verdeelconstructie, anoxisch- en beluchtingsbekken

A01230016 & V0123002 - Landegem/Nevele, Aanpassen constructie Fijnrooster, verdeelconstructie, anoxisch- en beluchtingsbekken
? Tijdelijke werfinstallatie en nutsvoorzieningen
? Tijdelijk voorzieningen afsluiten influentkanaal naar fijnrooster
? Afbraakwerken betonconstructie fijnrooster
? Afbraakwerken verdeelconstructie
? Afbraakwerken aan anoxisch- en beluchtingsbekken
? Recupereren fijnrooster
? Bouwen nieuw kanaal voor fijnrooster
? Inzetten van pompen voor overpompen influentwater
? Tijdelijke voorzieningen voor uit te voeren werken
? Aanpassingen betonconstructie voor grof rooster
? Plaatsen nieuwe fijn- en grofrooster incl. roostergoedafvoer
? Plaatsen nieuwe mixers in anoxisch bekken
? Plaatsen nieuwe recirculatiepompen
? Elektrische werken : aanpassen kringen Fijnrooster, roostergoedpers, mixers anaerobie, bekabeling, voorzieningen extra instrumentatie
? Bronbemaling ter plaatse van werken t.b.v. verdeelconstructie
? Grondwerken voor tijdelijke overpompen water van beluchtingsbekken naar nabezinktanks
? Grondwerken voor maken van sleuven
? Aanvullen sleuven
? Aanvullingen met teelaarde
? Zaaien gras
? Opleveren

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie V of L, klasse 1.