Aankondiging van een opdracht

A0123016 & V0123002 - Landegem/Nevele, Aanpassen constructie Fijnrooster, verdeelconstructie, anoxisch- en beluchtingsbekken

A01230016 & V0123002 - Landegem/Nevele, Aanpassen constructie Fijnrooster, verdeelconstructie, anoxisch- en beluchtingsbekken
? Tijdelijke werfinstallatie en nutsvoorzieningen
? Tijdelijk voorzieningen afsluiten influentkanaal naar fijnrooster
? Afbraakwerken betonconstructie fijnrooster
? Afbraakwerken verdeelconstructie
? Afbraakwerken aan anoxisch- en beluchtingsbekken
? Recupereren fijnrooster
? Bouwen nieuw kanaal voor fijnrooster
? Inzetten van pompen voor overpompen influentwater
? Tijdelijke voorzieningen voor uit te voeren werken
? Aanpassingen betonconstructie voor grof rooster
? Plaatsen nieuwe fijn- en grofrooster incl. roostergoedafvoer
? Plaatsen nieuwe mixers in anoxisch bekken
? Plaatsen nieuwe recirculatiepompen
? Elektrische werken : aanpassen kringen Fijnrooster, roostergoedpers, mixers anaerobie, bekabeling, voorzieningen extra instrumentatie
? Bronbemaling ter plaatse van werken t.b.v. verdeelconstructie
? Grondwerken voor tijdelijke overpompen water van beluchtingsbekken naar nabezinktanks
? Grondwerken voor maken van sleuven
? Aanvullen sleuven
? Aanvullingen met teelaarde
? Zaaien gras
? Opleveren

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie V of L, klasse 1.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!