De aanbestedende overheid is samengesteld uit EANDIS cvba, werkende in opdracht en voor rekening van GASELWEST die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd.
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

A&E WN Hooglede-MIROM EAN14AW067

Dit aankoopdossier betreft het uitvoeren van werken.

De werken behelzen:

• Het uitbouwen en 10 jaar onderhouden (incl. 24/24 wachtdienst) van een warmtedistributiestation in de verkaveling, inclusief levering van alle materialen en installaties. Het warmtedistributiestation stuurt het warmtedistributienet aan en zal warmte ontvangen van een bovenliggend netwerk. Het warmtedistributiestation omvat de hydraulische scheiding tussen het warmtedistributienet en dit bovenliggend netwerk. Het bovenliggend netwerk wordt een warmtetransportnet waarvan de aanleg geen deel uit maakt van deze aanbesteding.

• Het uitbouwen en 10 jaar onderhouden (incl. 24/24 wachtdienst) van een warmtedistributienet in de verkaveling en de aansluiting van de eengezinswoningen en appartementsblokken inclusief levering van alle materialen en installaties.

Bij mogelijke toekomstige uitbreiding van de verkaveling kunnen ook de bijhorende aanleg en aansluitingen uitgevoerd worden door de aannemer gegund binnen dit aankoopdossier.

De warmte wordt aangewend voor de ruimteverwarming en verwarming van tapwater van deze wooneenheden.

Publicatiedatum
09-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45221250 - Ondergrondse werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De aanbestedende overheid is samengesteld uit EANDIS cvba, werkende in opdracht en voor rekening van GASELWEST die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd.
Postadres
Brusselsesteenweg 199, 9090 MELLE, BE
Contactpunt(en)
Godefroot Tom Lesley

Gunning en waarde van de opdracht

Titel
A&E WN Hooglede-MIROM EAN14AW067
Officiële benaming
Van den Berg NV
Waarde
2298767.46 EUR