TMVW servicelijnen
Aankondiging van een opdracht

AF-9280-16-004 Het aanleggen van een nieuwe vloer voor de kades en doucheruimte in het zwembad van Lebbeke

Tijdens de renovatiewerken aan het zwembad in 2009 werd een soepele pvc vloer gelegd in de zwembadhal en kleedkamers van het zwembad. Deze vloer blijkt niet te voldoen aan de verwachte eisen.
De gemeente Lebbeke en FARYS|TMVW wensen over te gaan tot de aanleg van een nieuwe stenen vloer. De bedoeling is een nieuwe opbouw te realiseren, waarbij speciale aandacht dient besteed aan de waterdichting en aan de aansluiting van de vloer op andere constructiedelen, zoals bijvoorbeeld aan de polyester kuip en badrand. Ook de hellingen en afvoeren dienen aangepakt te worden.
De opdracht omvat zowel de vloeren in de zwembadhal als de vloeren gelegen in de doucheruimte.
De werken dienen plaats te vinden gedurende de sluitingsperiode van het zwembad: 30.06.2017 t.e.m. 31.08.2017.

Publicatiedatum
16-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 23:59
Opdrachtcodes (CPV)
45431000 - Tegelwerk
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Van Hoecke Sofie Valerie

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Conform art. 61 van het KB van 15 juli 2011

Vakbekwaamheid

- Erkenning
- Tevredenheidsattesten

Eventuele minimumeisen:

- D10, klasse 1
- Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver minstens twee tevredenheidsattesten bijvoegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver in de loop van de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offertes gelijkaardige werken (betegeling met waterdichting), telkens met een minimum aannemingsbedrag van € 30 000 (excl. btw) heeft uitgevoerd tot tevredenheid van het opdrachtgevend bestuur.