Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Speciale Studiedienst
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitvoering van de bouwkunde en de voltooiingen van de stations “Grondwet” en “Fonsny” (metro-tramway) en de verschillende tunnels segmenten (segmenten C3h-C4a-C4f et C4g tussen de stations Anneessens en Zuidstation).

Deze opdracht van werken betreft de uitvoering van de bouwkunde en de voltooiingen van de stations “Grondwet” en “Fonsny” (metro-tramway) en de verschillende tunnels segmenten (segmenten C3h-C4a-C4f et C4g tussen de stations Anneessens en Zuidstation).
De uit te voeren werken bevatten:
• De vernieling en na de werken, de terug-in-staat-stelling van de bovengrondse inrichtingen van de Lemonnier laan, de Stalingrad laan, de Zuidlaan, Jamar laan en Fonsny laan
• Een station “Grondwet” (segment C4a), onder de Stalingrad laan en de Zuidlaan (lengte van ongeveer 205 m voor het metro station en 120 m voor de trams station):
- 3 perrons op peil -3 voor de lijn premetro Noord – Zuid
- 2 perrons op peil -2 voor tramways
- 1 hoofd mezzanine onder de Zuidlaan dienstdoende alle perrons
- 1 bijkomstige mezzanine aan het kruispunt Stalingrad /Fontaine inbegrepen de technische lokalen, de trappen, de liften en de roltrappen.
• Twee baanvakken voor de metro tunnel :
- een metro tunnel (segment C3h), van een lengte van ongeveer 210 m gedeeltelijk onder het Zuidpaleis, tussen het bestaand segment C3g en het nieuw station Grondwet;
- een metro tunnel (segmenten C4c & C4d) tussen het station Grondwet en het bestaand segment C4b (ongeveer 270 m), onder de Grondwetplaats en de Jamar laan.
• Twee segmenten voor de tramway tunnel :
- Een tramway tunnel (segment C4g) onder de Zuidlaan en de Fonsnylaan, tussen het station “Grondwet”, de bestaande tram tunnel en het bestaand segment C4e (ongeveer 300 m inbegrepen de 125 m van de bestande aan te passen verkeerstunnel);
- Een tramway tunnel (segment C4f) onder de Fonsnylaan tussen het bestaand segment C4e en de Denemarkenstraat ( ongeveer 450 m inbegrepen de uitgangskoker).
• De aanpassing van het bouwkunde van een voormalige verkeerstunnel in een tramtunnel
• De aanpassing van het bouwkunde van het bestaand station Fonsny, de trap- en roltrapkokers, de inplanting van de twee liften, de dienstlokalen en de voltooiing van het dit station.

Publicatiedatum
15-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45234121 - Werkzaamheden voor trambaan
45234122 - Werkzaamheden voor metro
45221200 - Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Speciale Studiedienst
Postadres
Koningsstraat, 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vancraenbroeck Eric Paul

Overige nadere inlichtingen

Het document getiteld "Formulier voor referenties" was niet ter beschikking gesteld bij de aankondiging. Dit document getiteld "ERRATUM - BB MIVB/SSD/1444 - Formulier voor referenties" is nu verkrijgbaar om te downloaden.