Infrabel - Directie Build
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

TR381300 - Lijnen 26 en 28: Signalisatie werken

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:

• Het vervangen van de inklinkingssystemen All-Relais door PLP systemen en BSA loges (10);

• Kleine bouwkundige werken;

• Het vervangen van de voedingskasten van de signalisatie en bijhorende bekabelingswerken;

• Het vervangen van de seinen en bakens;

• Het demonteren van de oude uitrustingen en kabels;

• Het plaatsen van optische vezelkabels;

• Het opmeten van kabels;

• Het plaatsen van ETCS bakens.


Datum van verzending van deze aankondiging
18-08-2017
Publicatiedatum
18-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45314310 - Leggen van kabels
45316200 - Installeren van signalisatie-uitrusting
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
3806073.74 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Engema , Herrmann - Debrouxlaan 42, 1160 Brussel, BELGIQUE-BELGIË