Infrabel - Directie Build
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

TR 056352 - Stad Antwerpen en gemeente Beveren : finalisatie uitrustingswerken L211/2 en aanleg toegangsplatformen L10

De opdracht TR 056352 bestaat hoofdzakelijk uit de aanleg van een verbindingsbocht en bijkomend de aanleg van toegangsplatformen voor de toegang tot het spoor ten behoeve van hulpdiensten en toekomstige onderhoudswerken.
De werken omvatten:
• het plaatsen van overwegbekledingen;
• spooraanleg;
• wegeniswerken voor aansluitingen van de toegangsplatformen aan de bestaande wegenis;
• aanpassen van kabelsleuven en afwateringen.

Publicatiedatum
13-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45234116 - Leggen van sporen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
TUC RAIL N.V.
Ter attentie van
Via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of beschrijvende document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten
In plaats van
19-10-2015 10:30
Te lezen
21-10-2015 10:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
19-10-2015 10:30
Te lezen
21-10-2015 10:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
19-10-2015 10:30
Te lezen
21-10-2015 10:30