Infrabel - Directie Asset Management - Area North-West
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

TR 206313 - Boscompensatie: Aanplanten van bomen en bosgoed

De opdracht omvat de uitvoering van de werken zoals ze bepaald zijn door de opdrachtdocumenten.

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:

Het vrijmaken, spitten frezen en nivelleren van 8 ha terreinen te Aalter.

Aanplanten van bomen en bosgoed.

Onderhoud van de aanplantingen tijdens de garantieperiode.


Datum van verzending van deze aankondiging
18-08-2017
Publicatiedatum
18-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45112500 - Grondverzet
45112700 - Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management - Area North-West
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
124989.93 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Segers groenaanneming , Oude Wervikstraat 8, 8980 Beselare, BELGIQUE-BELGIË