Pidpa
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot aanvraag tot deelneming - C-17-025 Raamovereenkomst voor het aanleggen van nieuwe huisaansluitingen op de riolering, de herstelling van rioleringen, aanleg uitbreidingen en het uitvoeren van afkoppelingswerken op privaat domein – Periode 2017-2019

C-17-025 Raamovereenkomst voor het aanleggen van nieuwe huisaansluitingen op de riolering, de herstelling van rioleringen, aanleg uitbreidingen en het uitvoeren van afkoppelingswerken op privaat domein – Periode 2017-2019

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
25-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Pidpa
Postadres
Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Tatjana Janackovic

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek
Minimumeisen: zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek
Minimumeisen: zie bestek
Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 3