Evere
Aankondiging van een opdracht

Afbraak van een paviljoen en bouwen van een basisschool

Afbraak van een paviljoen en bouwen van een basisschool Cicerolaan te Evere

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
25-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Evere
Postadres
Hoedemaekerssquare 10, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Draps Martine

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 8850000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

De aanbestedende overheid zal via elektronische middelen (Digiflow) tot controle overgaan van het fiscaal attest en het RSZ attest.

Vakbekwaamheid

Lijst van gelijkaardige werken uitgevoerd gedurende de 5 laatste jaren - 2 referenties van het bouwen van een basisschool, met attesten van goede uitvoering. Deze attesten vermelden het bedrag, de datum en de plaats waar de werken uitgevoerd werden. De werken moeten gegund zijn voor een minimumbedrag van 6.000.000,00 € (Buiten btw).

Eventuele minimumeisen:

Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D