Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Hasselt- Federale politie – Vervangen bestaande sectionaalpoort

Hasselt- Federale politie – Vervangen bestaande sectionaalpoort

Datum van verzending van deze aankondiging
31-08-2017
Publicatiedatum
31-08-2017
Deadline
14-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45421148 - Plaatsen van poorten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Eddy Briels
Telefoon
+32 11771854
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284018