Stad Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

Riolerings- en bestratingswerken Slachthuislaan

Riolerings- en bestratingswerken Slachthuislaan

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 09:15
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45233300 - Funderingswerkzaamheden voor (hoofd)wegen, straten en voetpaden
45236000 - Aanbrengen van verharding
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Kolcakovic Osman

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

-