vzw Het Domein Bokrijk
Aankondiging van een opdracht

Inrichten van workshop-ruimte in 2 schuren in het Openluchtmuseum

Dit bestek behelst de werken, nodig voor het (her)inrichten van het interieur - met vast en los meubilair op maat - van 2 historische schuren in het Openluchtmuseum tot workshopruimte.

Publicatiedatum
30-10-2015
Deadline
04-12-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Het Domein Bokrijk
Postadres
Bokrijklaan 1, 3600 Genk, BE
Ter attentie van
Kristien Ceyssens (architect-technische dienst)

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Volgens de eventuele voorwaarden, opgenomen in het bestek.

De inschrijver vermeldt op zijn offerteformulier zijn ondernemingsnummer.

Economische en financiële draagkracht

Volgens de eventuele voorwaarden, opgenomen in het bestek.

De inschrijver bevindt zich niet in staat van faillissement of vereffening, heeft geen achterstal bij belastingen en BTW en voldoet aan de voorschriften inzaken sociale zekerheid.

Vakbekwaamheid

Volgens de voorwaarden, opgenomen in het bestek. De inschrijver voegt een bewijs bij zijn offerte aangaande de vereiste erkenning: categorie D; klasse 2.