VIVAQUA
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Rioleringswerken onder de J. Dolezlaan, tussen de Godshuizenlaan en de Chantemerlelaan, te 1180 Ukkel

Opdracht voor aanneming van werken betreffende de boring van een riool met doorsnede 600 mm en de

aanleg, in open sleuf, van een openbaar riool met doorsnede 600 mm onder de J. Dolezlaan (tussen de

Godshuizenlaan en de Chantemerlelaan) te 1180 Ukkel


Datum van verzending van deze aankondiging
23-08-2017
Publicatiedatum
23-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VIVAQUA
Postadres
Keizerinlaan 17-19
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
SODRAEP , Rue Saint Bernard 60-62, - Brussel, BELGIQUE-BELGIË