Infrabel - Directie Build
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

TR315301 - Lijn 59 - Stad Antwerpen Kennedyspoortunnel. Burgerlijke Bouwkunde. Evacuatieschacht op Rechteroever

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:

• het bouwen van een evacuatieschacht voor de Kennedy spoorverbindingstunnel aan de rechteroever door middel van een secanspalenwand en een bijhorend dienstgebouw.

• het maken van een horizontale verbinding met de spoorwegkoker op een diepte van ongeveer 20 meter t.o.v. het maaiveld.

• de afwerking van het dienstgebouw en een minimale technische uitrusting voor verlichting en ventilatie.


Datum van verzending van deze aankondiging
04-08-2017
Publicatiedatum
04-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45213320 - Gebouwen in verband met vervoer per spoor
45221200 - Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45221230 - Schachten
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
2189511.22 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Algemene Ondernemingen Soetaert nv , Esperantolaan 10A, 8400 Oostende, BELGIQUE-BELGIË