Tuinwijk cvba
Aankondiging van een opdracht

dakrenovatie Oud-Strijderslaan 10-12 te 9160 Lokeren

dakrenovatie Oud-Strijderslaan 10-12 te 9160 Lokeren

Publicatiedatum
29-10-2015
Deadline
09-12-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
45261200 - Dakbedekking en schilderen van daken
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tuinwijk cvba
Postadres
Meersstraat 8, 9160 Lokeren, BE
Contactpunt(en)
De heer Bert Vlaeminck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 224142.70 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Volgens de voorwaarden gesteld in de wet op overheidsopdrachten en het door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen bijzonder bestek VM/B2013

Economische en financiële draagkracht

Volgens de voorwaarden gesteld in de wet op overheidsopdrachten en het door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen bijzonder bestek VM/B2013

Vakbekwaamheid

Volgens de voorwaarden gesteld in de wet op overheidsopdrachten en het door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen bijzonder bestek VM/B2013

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2