Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
Aankondiging van een opdracht

Bouwen van 2 appartementsgebouwen met 24+8 appartementen te Zottegem, Tramstatie-Fase 3 (A. Gevaertlaan)

Bouwen van 2 appartementsgebouwen met
24+8 appartementen te Zottegem, Tramstatie-Fase 3.

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
25-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
Postadres
Heilig Hartlaan 54, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
De Vlieger Eddy

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 3529491.35 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve bepalingen bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 7, Categorie: D