Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Besteknr. 57/43/2/16/012 - Bouwkundige aanpassing en elektrische vernieuwing van tractieonderstation Tongeren.

De aanneming omvat voornamelijk de vernieuwing van de elektrische uitrusting en de bouwkundige renovatie van tractieonderstation Tongeren.

Publicatiedatum
08-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45314300 - Aanleg van kabelinfrastructuur
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Area North-East
Postadres
Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
I-AM.NE
Ter attentie van
Bureau I-AM.NE-aannemingen

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

- Een RSZ-attest overeenkomstig art.67 van het KB plaatsing van 16/07/2012;
- Een ‘fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten’ overeenkomstig art. 68 van het KB plaatsing van 16/07/2012, afgeleverd door de Algemene Administratie Inning en Invorderingen, NOGA – Toren A, 17e verdieping, Koning Albert II-laan 33, bus 43, 1030 Schaarbeek, tel. 02/575.80.80, e-mail : telemarc@minfin.fed.be, maximum 15 dagen voor de uiterste datum van indiening van de offertes.

Vakbekwaamheid

Klasse: 4 of hoger, ondercategorie: P2

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1857 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!