Infrabel - Area North-East
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Besteknr. 57/43/2/16/012 - Bouwkundige aanpassing en elektrische vernieuwing van tractieonderstation Tongeren.

De aanneming omvat voornamelijk de vernieuwing van de elektrische uitrusting en de bouwkundige renovatie van tractieonderstation Tongeren.

Publicatiedatum
08-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45314300 - Aanleg van kabelinfrastructuur
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Area North-East
Postadres
Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
I-AM.NE
Ter attentie van
Bureau I-AM.NE-aannemingen

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

- Een RSZ-attest overeenkomstig art.67 van het KB plaatsing van 16/07/2012;
- Een ‘fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten’ overeenkomstig art. 68 van het KB plaatsing van 16/07/2012, afgeleverd door de Algemene Administratie Inning en Invorderingen, NOGA – Toren A, 17e verdieping, Koning Albert II-laan 33, bus 43, 1030 Schaarbeek, tel. 02/575.80.80, e-mail : [email protected], maximum 15 dagen voor de uiterste datum van indiening van de offertes.

Vakbekwaamheid

Klasse: 4 of hoger, ondercategorie: P2