Gemeentebestuur Sint-Lambrechts-Woluwe
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Scholen P. Schuman en La Charmile Afbraak en Heropbouw van de school P. Schuman en een sportzaal.

Het voorwerp van de overheidsopdracht voorziet de afbraak van de huidige gebouwen die zowel traditioneel gebouwd zijn als geprefabriceerd, de heropbouw op dezelfde plaats van een lagere school, één van type 8 en van een sportzaal. Deze gebouwen zullen energetisch passief zijn. Deze overheidsopdracht voorziet eveneens de inrichting van de omgeving

Publicatiedatum
13-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentebestuur Sint-Lambrechts-Woluwe
Postadres
Paul Hymanslaan, 2, 1200 Brussel, BE
Ter attentie van
Anne Vanbeggelaer

Overige nadere inlichtingen

@Ref:00671416/2015018301

ADDENDUM

http://www.b612associates.com/charmille/EG/1103_SH-SDS_ADDENDUM_151008

Login: ADJUDICATION

Password: : Wolu2015

Informatie met betrekking tot het bekomen van de bestekken /document:

http://www.b612associates.com/charmille/EG/1103_SH-SDS_ADDENDUM_151008

Login: ADJUDICATION

Password: : Wolu2015