Rectificatie

Werken opgedeeld in drie percelen, met als voorwerp de verwezenlijking van een verbindingsweg tussen de Keizerin Charlottelaan en parking C en de heraanleg en de uitbreiding van Verregatpark

Deze opdracht is een overheidsopdracht voor werken overeenkomstig de definitie van artikel 2, 18° van de wet van 17 juni 2016 met als voorwerp : de verwezenlijking van een verbindingsweg tussen de Keizerin Charlottelaan en parking C en de heraanleg van het Verregatpark.
De opdracht is opgedeeld in drie percelen.
Het gaat om de volgende percelen :
1)Perceel 1 : « AFBRAAK »
2)Perceel 2 : « INFRASTRUCTUUR: WEGENIS EN AFWATERING » : Deze perceel omvat een (1) vast gedeelte en twee (2) voorwaardelijke gedeelten omschreven als volgt :
1.Vast gedeelte voor wegenis- en infrastructuurwerken op de concessie van Brussels Expo tussen de Keizerin Charlottelaan en de Romeinsesteenweg ;
2.Eerste voorwaardelijk gedeelte voor de bouw van een tunnel onder de Romeinsesteenweg ;
3.Tweede voorwaardelijk gedeelte voor wegenis- en infrastructuurwerken op parking C.
3)Perceel 3 : « PARK EN AANPLANTINGEN »

Datum van verzending van deze aankondiging
09-03-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Neo
Postadres:
Belgieplein 1
Plaats:
Laeken
Postcode:
1020
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Louise Di Tullio
E-mail:
l.ditullio@neo.brussels

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
19-03-2018
Te lezen:
29-03-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
19-03-2018
Te lezen:
29-03-2018

Overige nadere inlichtingen

Als gevolg van technische vragen van inschrijvers wordt de termijn voor ontvangst van inschrijvingen op 29 maart verplaatst.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer