Aankondiging van een gegunde opdracht

Bouw van de installatie voor de productie van Monolieten (IPM) te Dessel

In de IPM zullen monolieten geproduceerd worden. Monolieten zijn met afval gebulde caissons (betonnen containers) opgevuld met mortel; er zijn drie types voorzien. De monolieten worden vervolgens tijdelijk pgeslagen in IPM in afwachting van hun definitieve berging in één van de bergingsmodules.

Datum van verzending van deze aankondiging
29-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
42414500 - Brugkranen
42415200 - Voertuigen voor intern transport
42900000 - Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik
42997300 - Industriële robots
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45213250 - Bouwen van industriegebouwen
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45330000 - Loodgieterswerk
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45400000 - Afwerking van gebouwen
48000000 - Software en informatiesystemen
51000000 - Installatiediensten (uitgezonderd software)
Contracttype
Werken
Procedure
Niet-openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijstoffen
Postadres
Kunstlaan 14
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wim Bastiaens
E-mail
w.bastiaens@nirond.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
12401913.47 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Franki Construct nv , Chemin des Moissons 10, 4400 Flémalle, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Willemen General Contractor nv , Boerenkrijgstraat 133, 2800 Mechelen, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
2140379.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Saint-Gobain Sovis SAS , Lieu-dit le Gouffre, 77640 Jouarre, FRANCE
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1960334.03 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Cofely Fabricom nv , Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Vanhout nv , Lammerdries 12, 2440 Geel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Deckx Algemene Ondernemingen , Goormansdijk 15, 2480 Dessel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Smet GWT nv , Kastelsedijk 64, 2480 Dessel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Cofeley Axima nv , Montenegrostraat 138, 1190 Vorst, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
2283344.87 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Cofely Fabricom nv , Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
4084041.09 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Cofely Fabricom nv , Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Vanhout nv , Lammerdries 12, 2440 Geel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Deckx Algemene Ondernemingen nv , Goormansdijk 15, 2480 Dessel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Smet GWT nv , Kastelsedijk 64, 2480 Dessel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Cofeley Axima nv , Montenegrostraat 138, 1190 Vorst, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
6942575.34 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Cofely Fabricom nv , Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Montair Process Technology bv , Heuvelsestraat 14, 5976NG Kronenberg, NEDERLAND
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1563521.70 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Cofely Fabricom nv , Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Montair Processing Technology bv , Heuvelsestraat 14, 5976NG Kronenberg, NEDERLAND
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
957789.38 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Cofely Fabricom nv , Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Vanhout nv , Lammerdries 12, 2440 Geel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Deckx Algemene Ondernemingen nv , Goormansdijk 15, 2480 Dessel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Smet GWT nv , Kastelsedijk 64, 2480 Dessel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Cofeley Axima nv , Montenegrostraat 138, 1190 Vorst, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1066114.99 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Cofely Fabricom nv , Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Montair Process Technology bv , Heuvelsestraat 14, 5976NG Kronenberg, NEDERLAND
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
959792.12 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Cofely Fabricom nv , Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Montair Processing Technology bv , Heuvelsestraat 14, 5976NG Kronenberg, NEDERLAND
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer