Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

LAKEN – Internationale Instellingen- Plaatsen van 3 wegverlichtingstoestellen op de geval van gebouw J

LAKEN – Internationale Instellingen- Plaatsen van 3 wegverlichtingstoestellen op de geval van gebouw J

Datum van verzending van deze aankondiging
30-11-2017
Publicatiedatum
30-11-2017
Deadline
15-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Gerard GOOSSENS
Telefoon
+32 25416197
Fax
-
E-mail
Gerald.Goossens@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292681