Aankondiging van een opdracht

Revitalisering bedrijventerrein Noord-Ede, heraanleg Steenbakkerijstraat te Bredene

Revitalisering bedrijventerrein Noord-Ede
Heraanleg Steenbakkerijstraat te Bredene

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
WVI_ONDERNEMEN
Postadres
Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Taveirne Bart André

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

categorie C, klasse 2

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse 2
Categorie: C

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1905 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!