WVI_ONDERNEMEN
Aankondiging van een opdracht

Revitalisering bedrijventerrein Noord-Ede, heraanleg Steenbakkerijstraat te Bredene

Revitalisering bedrijventerrein Noord-Ede
Heraanleg Steenbakkerijstraat te Bredene

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
WVI_ONDERNEMEN
Postadres
Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Taveirne Bart André

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

categorie C, klasse 2

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse 2
Categorie: C