Katholieke school te Wachtebeke vzw
Aankondiging van een opdracht

HET BOUWEN VAN EEN SANITAIRE RUIMTE

CopyHet bouwen een sanitaire cel met toiletten en een technische ruimte

Publicatiedatum
23-10-2015
Deadline
30-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Katholieke school te Wachtebeke vzw
Postadres
Dorp 35, 9185 Wachtebeke, BE
Contactpunt(en)
Algemeen directeur
Ter attentie van
Derry Jacob

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

erkenning klasse 1 categorie D

Economische en financiële draagkracht

RSZ attest en fiscaal attest

Vakbekwaamheid

erkenning klasse 1 - categorie D