De Vlaamse Waterweg nv
Proces-verbaal van opening van de offertes

Bestek nr. WBK-BB5003 Kanaal Dessel-Kwaadmechelen – Gemeente Balen. Bouwen van een RORO voor de firma Willems Staalconstructies nv.

Publicatiedatum
23-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

1. Overzicht

Referentienummer

NV De Scheepvaart-WBK-BB5003-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
4
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Artes Roegiers NV

De Brandt nv

HERBOSCH-KIERE

Hye NV

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11298468
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289224
Datum van aanmaak
23/10/2017 13:19:43

Algemene opmerkingen

Voorzitter : Heidi Mens Bijzitter : Greet Bynens

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Artes Roegiers NV
KBO-nummer
0405.800.983
Postadres
Burchtstraat 89
Postcode
9150
Plaats
KRUIBEKE
Land
BE
Telefoon
+32 37440744
Fax
+32 37440745
Hoofdadres
-
Prijs
1399722,33
Aantal documenten
3
Documenten
WBK-BB5003 - Offerte Artes Roegiers.pdf, WBK-BB5003 - SamenvattendeOpmetingInventaris _ Artes Roegiers.pdf, WBK-BB5003 - SamenvattendeOpmetingInventaris _ Artes Roegiers.xls
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
De Brandt nv
KBO-nummer
0412.870.996
Postadres
Sint-Ursmarusstraat 23
Postcode
9200
Plaats
Baasrode
Land
BE
Telefoon
052399979
Fax
052399978
Hoofdadres
http://www.debrandt.be
Prijs
1322335.51
Aantal documenten
3
Documenten
Kaaimuur Willems-WBK-BB-5003 aangepast.xlsm, Kaaimuur Willems-WBK-BB-5003 aangepast.pdf, BB5003 - De Brandt - offerte.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
HERBOSCH-KIERE
KBO-nummer
0404.637.280
Postadres
Haven 1558
Postcode
9130
Plaats
KALLO
Land
BE
Telefoon
+32 35750282
Fax
+32 35751310
Hoofdadres
www.herbosch-kiere.be
Prijs
1574470.98
Aantal documenten
4
Documenten
01023_Samenvattende meetstaat_TWB nr. 3_Publicatie_HK.pdf, 01023_Samenvattende meetstaat_TWB nr. 3_Publicatie_HK.xls, WBK-BB5003 Offerte Herbosch-Kiere.pdf, Volmacht RORO Balen.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
Hye NV
KBO-nummer
0404.646.287
Postadres
Kruibeeksesteenweg 162
Postcode
2070
Plaats
Zwijndrecht
Land
BE
Telefoon
03/250.13.80
Fax
03/252.47.95
Hoofdadres
www.hye.be
Prijs
1767264.75
Aantal documenten
3
Documenten
438192_SamenvattendeOpmetingInventarisBestekWBK-BB-5003 - HYE NV.pdf, 438192_SamenvattendeOpmetingInventarisBestekWBK-BB-5003 - HYE NV.xls, HYE NV - OFFERTE - BB5003.pdf
Algemene opmerkingen
-