Proces-verbaal van opening van de offertes

Bestek nr. WBK-BB5003 Kanaal Dessel-Kwaadmechelen – Gemeente Balen. Bouwen van een RORO voor de firma Willems Staalconstructies nv.

Publicatiedatum
23-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

1. Overzicht

Referentienummer

NV De Scheepvaart-WBK-BB5003-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
4
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Artes Roegiers NV

De Brandt nv

HERBOSCH-KIERE

Hye NV

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11298468
Fax
-
E-mail
greet.bynens@vlaamsewaterweg.be
Hoofdadres
http://www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289224
Datum van aanmaak
23/10/2017 13:19:43
Verantwoordelijke
Adrien Leon Sidonie Vermin, Gabriella Pierina Finotto, Ludo Marie Vanmeer, Tom Sven Ory, Bart Eric Clerix, Bart Miel Stevaert, Heidi Julia Mens, Liesbet Annet Lesuisse, Bartholomeus Schils, Greet Maria Bynens
Bijzitter
Marc Frans Thielens

Algemene opmerkingen

Voorzitter : Heidi Mens Bijzitter : Greet Bynens

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Artes Roegiers NV
KBO-nummer
0405.800.983
Postadres
Burchtstraat 89
Postcode
9150
Plaats
KRUIBEKE
Land
BE
Telefoon
+32 37440744
Fax
+32 37440745
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
1399722,33
Ondertekenaar
Niels Verschraege (Signature)
Aantal documenten
3
Documenten
WBK-BB5003 - Offerte Artes Roegiers.pdf, WBK-BB5003 - SamenvattendeOpmetingInventaris _ Artes Roegiers.pdf, WBK-BB5003 - SamenvattendeOpmetingInventaris _ Artes Roegiers.xls
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
De Brandt nv
KBO-nummer
0412.870.996
Postadres
Sint-Ursmarusstraat 23
Postcode
9200
Plaats
Baasrode
Land
BE
Telefoon
052399979
Fax
052399978
Hoofdadres
http://www.debrandt.be
Perceel nr.
0
Prijs
1322335.51
Ondertekenaar
Dirk De Brandt (Signature)
Aantal documenten
3
Documenten
Kaaimuur Willems-WBK-BB-5003 aangepast.xlsm, Kaaimuur Willems-WBK-BB-5003 aangepast.pdf, BB5003 - De Brandt - offerte.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
HERBOSCH-KIERE
KBO-nummer
0404.637.280
Postadres
Haven 1558
Postcode
9130
Plaats
KALLO
Land
BE
Telefoon
+32 35750282
Fax
+32 35751310
Hoofdadres
www.herbosch-kiere.be
Perceel nr.
0
Prijs
1574470.98
Ondertekenaar
Diederik Bracke (Signature)
Aantal documenten
4
Documenten
01023_Samenvattende meetstaat_TWB nr. 3_Publicatie_HK.pdf, 01023_Samenvattende meetstaat_TWB nr. 3_Publicatie_HK.xls, WBK-BB5003 Offerte Herbosch-Kiere.pdf, Volmacht RORO Balen.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
Hye NV
KBO-nummer
0404.646.287
Postadres
Kruibeeksesteenweg 162
Postcode
2070
Plaats
Zwijndrecht
Land
BE
Telefoon
03/250.13.80
Fax
03/252.47.95
Hoofdadres
www.hye.be
Perceel nr.
0
Prijs
1767264.75
Ondertekenaar
Guido De Wolf (Signature)
Aantal documenten
3
Documenten
438192_SamenvattendeOpmetingInventarisBestekWBK-BB-5003 - HYE NV.pdf, 438192_SamenvattendeOpmetingInventarisBestekWBK-BB-5003 - HYE NV.xls, HYE NV - OFFERTE - BB5003.pdf
Algemene opmerkingen
-