Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Herstelling koer met gietasfalt

Diverse herstelling op de koer van het opvangcentrum

Datum van verzending van deze aankondiging
22-11-2017
Publicatiedatum
22-11-2017
Deadline
28-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FEDASIL_POELKAPELLE
Postadres
Stadensesteenweg 68
Plaats
Langemark-Poelkapelle
Postcode
8920
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Els Verplancke
Telefoon
+32 51610401
Fax
+32 51610400
E-mail
aankoop.poe@fedasil.be
Hoofdadres
http://www.fedasil.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292060