Eandis cvba (Speciale Sectoren)
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Kasten voor laagspanings(LS)aansluitingen

De aankoop van diverse LS kasten van het type 25S60 met bijhorende onderdelen.

Publicatiedatum
09-10-2015
Deadline
16-11-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45315600 - Laagspanningsinstallaties
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Eandis cvba (Speciale Sectoren)
Postadres
Brusselsesteenweg 199, 9090 MELLE, BE
Contactpunt(en)
Vanhoutte Chris

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie vragenlijst, uitsluitend te bekomen per mail bij [email protected]

Economische en financiële draagkracht

Zie vragenlijst, uitsluitend te bekomen per mail bij [email protected]