FEDASIL_STEENOKKERZEEL
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Aankoop van plaatsing van zonwering

Aankoop en plaatsing van zonwering. 4 jaloeziën en 1 grote rolgordijn.

Datum van verzending van deze aankondiging
27-06-2018
Publicatiedatum
27-06-2018
Deadline
30-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45212190 - Aanbrengen van zonwering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FEDASIL_STEENOKKERZEEL
Postadres
Keizerinlaan 2
Plaats
Steenokkerzeel
Postcode
1820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27552360
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.fedasil.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313196