Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Infrastructuur en Vastgoed
Aankondiging van een opdracht

Antwerpen/Berchem - Coveliersgebouw - inhuizing Inovant en PVI - bijkomende verluchting en koeling

Het voorzien van bijkomende verluchting en koeling. De bestaande verwarmingsinstallatie door middel van warmwaterradiatoren en verluchtingsinstallaties blijven behouden.
De opdracht omvat alle uitvoeringsstudies, leveringen, plaatsingen, aansluitingen van de toestellen en de installaties met inbegrip van het elektrisch gedeelte en de automatische regeling evenals het testen, keuren en opstarten van de installaties.

Publicatiedatum
06-10-2015
Deadline
29-10-2015 om 18:00
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Infrastructuur en Vastgoed
Postadres
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Gert Alen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

RSZ-attest en fiscaal attest

Economische en financiële draagkracht

De opdrachtnemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de ondercategorie D18, klasse 1 of hogere (op basis van de kostenraming)

Vakbekwaamheid

De opdrachtnemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de ondercategorie D18, klasse 1 of hogere (op basis van de kostenraming)