Gemeente Bierbeek
Aankondiging van een opdracht

Gemeente Bierbeek - Aanleg fietspaden Neervelpsestraat

De werken betreffen de (her) aanleg van fietspaden en wegversmallingen in de Neervelpsestraat in Bierbeek , en hebben tot doel de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers te bevorderen.
In de zones met snelheidsregime 70 km/u worden de fietspaden vrijliggend aangelegd met een groene berm tussen rijweg en fietspad. In de zone met snelheidsregime 50 km/u worden de fietspaden verhoogd aanliggend aan de rijweg aangelegd.
Ter hoogte van de overgangen tussen de snelheidsregimes worden wegversmallingen aangelegd.

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233162 - Aanleggen van fietspad
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Bierbeek
Postadres
Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, BE
Contactpunt(en)
De heer Jan Vanrusselt

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden(faillissement, fiscale achterstallen of achterstallige sociale zekerheidsbijdragen)

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 4