Aankondiging van een opdracht

Gemeente Bierbeek - Aanleg fietspaden Neervelpsestraat

De werken betreffen de (her) aanleg van fietspaden en wegversmallingen in de Neervelpsestraat in Bierbeek , en hebben tot doel de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers te bevorderen.
In de zones met snelheidsregime 70 km/u worden de fietspaden vrijliggend aangelegd met een groene berm tussen rijweg en fietspad. In de zone met snelheidsregime 50 km/u worden de fietspaden verhoogd aanliggend aan de rijweg aangelegd.
Ter hoogte van de overgangen tussen de snelheidsregimes worden wegversmallingen aangelegd.

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233162 - Aanleggen van fietspad
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Bierbeek
Postadres
Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, BE
Contactpunt(en)
De heer Jan Vanrusselt

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden(faillissement, fiscale achterstallen of achterstallige sociale zekerheidsbijdragen)

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 4

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1905 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!