Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Linden (Lubbeek) - FOD Binnenlandse Zaken - Reparatie en onderhoud van daken.

Linden (Lubbeek) - FOD Binnenlandse Zaken - Reparatie en onderhoud van daken.

Datum van verzending van deze aankondiging
03-08-2017
Publicatiedatum
03-08-2017
Deadline
17-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45261900 - Reparatie en onderhoud van daken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Jacob
Telefoon
+32 16318723
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281855