Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

DBFM stelplaats Gent-Wissenhage

Het project "DBFM-STELPLAATS Gent-Wissenhage" omvat het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het langdurig onderhoud (Maintain) ("DBFM") van een tram- en busstelplaats te Gent-Wissenhage.

Datum van verzending van deze aankondiging
20-12-2017
Publicatiedatum
22-12-2017
Deadline
15-03-2018
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Vicky Van Daele
E-mail
vicky.vandaele@delijn.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1772 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!