Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Kuhlmannkaai Gent: ambtshalve bodemsaneringswerken fase 1: aanpak kernzone met creosoot

Het voorwerp van deze opdracht is de ambtshalve bodemsanering van een creosootverontreiniging (BTEX, minerale olie en lagere PAKs) ter hoogte van de Kuhlmannkaai in Gent. Deze aanbesteding omvat enkel de kernsanering. De sanering bestaat uit een ontgraving gevolgd door persluchtinjectie en bodemluchtextractie.

Publicatiedatum
28-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45112340 - Bodemsanering
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Rottiers Joke Vanja

Overige nadere inlichtingen

Er werd een nieuwe vesie van het bestek en van de meetstaat toegevoegd. De vorige versie vervalt.