Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - Internationale Instellingen – Bestratingswerken

BRUSSEL - Internationale Instellingen – Bestratingswerken

Datum van verzending van deze aankondiging
04-06-2018
Publicatiedatum
04-06-2018
Deadline
22-06-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45432112 - Aanbrengen van bestrating

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
DELEPELEIRE PASCAL
Telefoon
+32 25416695
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310671