Proces-verbaal van opening van de offertes

MT/02120 Exploitatie en instandhouding van meetopstelling CREST

Publicatiedatum
30-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45214400 - Bouwwerkzaamheden voor universiteit
45214630 - Wetenschappelijke installaties
45233292 - Installatie van beveiligingsuitrusting
45243400 - Werkzaamheden ter voorkoming van strandafslag
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71243000 - Ontwerpplannen (systemen en integratie)
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
71245000 - Plannen ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties
71246000 - Bepalen en opsommen van hoeveelheden in de bouw
71247000 - Toezicht op bouwwerkzaamheden

1. Overzicht

Referentienummer

Maritieme Toegang-MT/02120-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
1
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Artes Depret nv

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres
Thonetlaan 102
Plaats
Antwerpen
Postcode
2050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Martin De Ronne
Telefoon
+32 32220817
Fax
-
E-mail
martin.deronne@mow.vlaanderen.be
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289595
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289595
Datum van aanmaak
25/10/2017 14:46:44
Verantwoordelijke
Sidney Crabs, Evy Kamiel Schepens, Els Adolf Van Hecke, Kenneth Verbraeken, Tom Joris Huber, Justine Elisa Cuyckens, Kim Patricia Paul Pauwels, Kevin Dennis Dries, Marie-Claire Bruyneel
Bijzitter
Frederik Joram Roose, Elisabeth Joanna De Kaey, Piet Rosa Prosper Hemelaer, Freddy Petrus Aerts, Wim Van Halen, Ann Bertha Verstraete, Mathieu Georges Vanderiviere

Algemene opmerkingen

Voorzitter: Tom HuberBijzitter: Kim Pauwels

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Artes Depret nv
KBO-nummer
0400.082.042
Postadres
Lanceloot Blondeellaan 2
Postcode
8380
Plaats
Zeebrugge
Land
BE
Telefoon
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Lieven Tack (Signature)
Aantal documenten
2
Documenten
439275_02120_Samenvattende Inventaris_Publicatie_Artes Depret NV.xlsx, MT-02120_Artes Depret_offerte.pdf
Algemene opmerkingen
Mail: info@artesdepret.be