Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 20.354/1 (Infrax: R/002658) - Tielt-Winge, Collector Tielt-Winge fase 2

Project 20.354/1 (Infrax: R/002658) - Tielt-Winge, Collector Tielt-Winge fase 2
? Archeologisch vooronderzoek
? Opbraak van bestaande verhardingen
? Opbraak / opvullen van bestaande riolen
? Grondwerken
? Aanleg DWA en RWA-riolering
? Diam. 250 mm: ca. 1.330 m
? Diam. 400 mm: ca. 1.230 m
? Diam. 500 mm: ca. 1.790 m
? Diam. 600 mm: ca. 60 m
? Diam. 700 mm: ca. 120 m
? Aanleg persleiding HDPE
? Renovatie bestaande riolering
? Bouw van DWA-pompstation
? Aanleg van een RWA-bufferbekken
? Aanleg van instroom en uitstroomconstructie
? Aanleg van kopmuren en langsgrachten
? Aansluiten van huishoudelijke lozingen op nieuwe DWA
? Aansluiten van huishoudelijke lozingen op nieuwe RWA
? Aansluiten van slokkers op nieuwe RWA
? Afvoer en verwerken van grondoverschotten
? Aanleg van nieuwe verhardingen in betonstraatstenen, asfalt, cementbeton en grasbetontegels
? Aanleg van prefab drempelelementen voor verkeersplateaus
? Aanleg van prefab betonnen lijnvormige elementen
? Aanleg van ter plaatse gestorte lijnvormige elementen

Publicatiedatum
09-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
In plaats van
160
Te lezen
130
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van
120
Te lezen
180
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
In plaats van
Uitvoeringstermijn : 160 werkdagen
De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Sweco Belgium, vestiging Hasselt, Herckenrodesingel 8b - bus 3.01, 3500 Hasselt, en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.be
De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.
Het volledige bijzondere bestek incl. de bijlagen, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.
Te lezen
Uitvoeringstermijn : 130 werkdagen
De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Sweco Belgium, vestiging Hasselt, Herckenrodesingel 8b - bus 3.01, 3500 Hasselt, en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.be
De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.
Het volledige bijzondere bestek incl. de bijlagen, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 3 :
Uitvoeringstermijn = 130 werkdagen
Verbintenistermijn = 180 kalenderdagen
Wijzigingen bestek.