Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Vooraankondiging

Vernieuwing fietspad N116 te Wommelgem

Heraanleg van de fietspaden op de N116 te Wommelgem van kmpt 4.25 tot kmpt 6.8. Dit in de beide rijrichtingen.
Erkenningsklasse: C2 of C3


Datum van verzending van deze aankondiging
25-07-2018
Publicatiedatum
25-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45233142 - Herstellen van wegen
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32246887
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315896
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315896