Aquafin NV - Directie Asset Management
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

V0057004

V0057004 - Vervangen beluchtingsschotels - Projectuitvoering EM

Publicatiedatum
06-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Afdeling II.1.1)
Toe te voegen tekst
- Vervangen beluchtingsschotels - Projectuitvoering EM

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht Nr.1: Omschrijving der werken toegevoegd.