Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitvoeren van bodemsaneringswerken

Uitvoeren van bodemsaneringswerken te Ravels

Publicatiedatum
07-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45112340 - Bodemsanering
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De Ceunynck Ingrid Eduard

Overige nadere inlichtingen

Het BSP en het VGP werden als bijlage toegevoegd.