Gemeente Beersel
Aankondiging van een opdracht

Uitbouw en verbouwing van complex CC De Meent, met bibliotheekarchief, bibliotheekkantoor, bar, foyer met speelhoek, vergaderlokaal, kantoor met loketfunctie, aanpassing huidig gebouw en buitenaanleg - lot 1 : ruwbouw en afwerking

Uitbouw en verbouwing van complex CC De Meent, met bibliotheekarchief, bibliotheekkantoor, bar, foyer met speelhoek, vergaderlokaal, kantoor met loketfunctie, aanpassing huidig gebouw en buitenaanleg - lot 1 : ruwbouw en afwerking

Publicatiedatum
29-10-2015
Deadline
15-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45262700 - Verbouwingswerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Beersel
Postadres
Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Brigitt Verdroncken

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* zie bestek

Economische en financiële draagkracht

* zie bestek

Eventuele minimumeisen:

* zie bestek

Vakbekwaamheid

* zie bestek

Eventuele minimumeisen:

* zie bestek
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 3