VMSW afdeling Projectrealisatie
Aankondiging van een opdracht

Wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk "Manitoba" te De Haan

Wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk "Manitoba" te De Haan

Publicatiedatum
26-10-2015
Deadline
01-12-2015 om 14:45
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VMSW afdeling Projectrealisatie
Postadres
Koloniënstraat 40, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Feodorova Ekaterina Anatolievna

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

geldig RSZ attest

Economische en financiële draagkracht

geldig RSZ attest

Vakbekwaamheid

vereiste erkenning C klasse 2

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A