Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
Aankondiging van een opdracht

Aanbouw Coomangebouw: Sociaal Huis + 10 appartementen te Ninove, Burchtstraat 50

Slopen van een stooklokaal, bouwen van aanbouw aan het Coomangebouw (Burchtstraat 50 Ninove): Sociaal Huis op gelijkvloers en 1e verdieping, aangevuld met telkens 5 sociale aanleunflats op de 2e en 3e verdieping.

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
17-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
Postadres
Heilig Hartlaan 54, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
De Vlieger Eddy, algemeen directeur

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 3391969.17 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve bepalingen bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 6, Categorie: D1